پارسی رپ

بهروز ترین سایت رپ

پارسی رپ

بهروز ترین سایت رپ

پارسی رپ

(:

۱۲ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

۱۸
آبان

اهنگ خسته نمیشی از سینا سیکاس

اهنگ در ادامه مطلب

۱۸
آبان

اهنگ  کج از نیموش اسلش و اشک ان

اهنگ در ادامه مطلب

۱۸
آبان

اهنگ دوراهی از وحدت و پرداد

اهنگ در ادامه مطلب

۱۸
آبان

اهنگ  بازنده


۱۸
آبان

اهنگ  انقلاب من از نیموش و راوی

اهنگ در ادامه مطلب

۱۸
آبان

اهنگ خفه از قاف

اهنگ در ادامه مطلب

۱۸
آبان

اهنگ جدید داریوش بنام هرت

اهنگ در ادامه مطلب

۱۸
آبان

اهنگ اینا فقط حرفه از لیتو و امید

اهنگ در ادامه مطلب

۱۸
آبان

اهنگ جدید پیشرو بنام E=MC2 

البوم در ادامه مطلب

۰۲
آبان

البوم جدید رضا تسلا بنام پنهان

البوم در ادامه مطلب

۰۱
آبان

اهنگ  خاطره از کابوساهنگ   در ادامه مطلب

۰۱
آبان

اهنگ  جدید اکتاو بنام مطرب

 اهنگ در ادامه مطلب